March 22, 2014

Dlang forum arayüzünü de yazmış olan Vladimir Panteleev görüntü işleme pakedini tanıtıyor:

http://blog.thecybershadow.net/2014/03/21/functional-image-processing-in-d/

Ali

--
[ Bu gönderi, http://ddili.org/forum'dan dönüştürülmüştür. ]

April 08, 2014

Teşekkürler, çok nezih bir kütüphane doğmuş!

Özellikle sadeleştirdiğim şu örnek mükemmel. Biraz matris olaylarını matematiksel olarak öğrenebilirsem çok güzel şeyler ortaya çıkartmak mümkün görünüyor:

Alıntı:

>
> import std.algorithm, std.range, std.stdio;
> import ae.utils.graphics.image;
>
> // https://github.com/CyberShadow/ae/blob/master/utils/graphics/image.d
>
> void main()
> {
>   mandelbrot(500, 500).toPNG().toFile("mandel.png");
> }
>
> auto mandelbrot(int w, int h)
> {
>   return procedural!((x, y)
>   {
>     auto c = (2.0*x/w - 1.5) + (2.0*y/h - 1.0)*1i;
>     return cast(ubyte)(1+
>       recurrence!((a, n) => c + a[n-1]^^2)(0+0i)
>       .take(ubyte.max)
>       .countUntil!(z => z.re^^2 + z.im^^2 > 4));
>   })(w, h);
> }
> ```

>

-- 
[ Bu gönderi, <http://ddili.org/forum>'dan dönüştürülmüştür. ]