August 05, 2019

Eclipse'in yavaşlığından bıkıp text editörü kullanmaya başladım.

Eclipse güzel güzel görünen satırların text editörü ile açtığımda çok başka göründüğü gördüm.

dfmt diye bir araç varmış bir bakayım dedim.

"dub fetch --version='~master' dfmt" komutu ile kuruluverdi.

"dub run dfmt --compiler=dmd -- --inplace --space_after_cast=false --max_line_length=100 --soft_max_line_length=80 app.d" komutu ile app.d dosyasını düzenledi gözüme güzel gözüktü.

Özyenileni olarak her bir dosyada işlemi gerçekleştirmesi için:

"find source -type f -iregex '.*.d' -exec dub run dfmt --compiler=dmd -- --inplace --space_after_cast=false --max_line_length=100 --soft_max_line_length=80 ** '{}' +** " komutunu çalıştırdım bütün dosyaları düzenledi.

Sizlerle paylaşmak istedim.

Erdemdem

--
[ Bu gönderi, http://ddili.org/forum'dan dönüştürülmüştür. ]