March 06, 2020

Anlam olarak birbirine benzeyen 3 sözcük ve üstelik Türkçe -böl sözcüğü ile de çevrilebilir: "bölümün bölgelere bölünmesi"; tam bir kakafoni! Tureng Sözlük önerisi ise şöyle:

"bölümün bölgelere ayrılması"

Yani buradaki ayrılma: division, distribution, separation etc. anlamında. Diğer sözcüklerin anlamını da "iyi ayırmak" gerekiyor sanırım? Çünkü her ikisinde de bölge, bölüm anlamı var, matematikteki değil; (-bknz: bölen, bölünen, bölüm)

Ama daha çok:
-section için: Bölüm, Kısım, Kesit vb.
-zone için: Alan, Bölge, Yöre vb. anlamları var...

Tabi "section" burada isim çünkü bölümlere veya kısımlara ayırmak gibi bir eylem de düşünebilirdik.

Sizce şu çeviri önerisi daha mı iyi? ("division of the section into zones")

"Bölümün alanlara ayrılması"

--
[ Bu gönderi, http://ddili.org/forum'dan dönüştürülmüştür. ]

March 06, 2020

Burada öz yineleme var, değil mi? O zaman en kolayı "subdividing sections into smaller ones."

Ali

--
[ Bu gönderi, http://ddili.org/forum'dan dönüştürülmüştür. ]