Thread overview
Kodu okumama yardımcı olabilir misiniz?
Sep 10, 2012
Salih Dinçer
Sep 10, 2012
Salih Dinçer
Sep 10, 2012
Salih Dinçer
September 10, 2012

Merhaba,

Bu efsane kod anladığım kadarıyla sıkıştırılmış veri içeriyor. Ancak ana işlevi (main(t,_,a) char *a;) çok güzel kullanmış görünüyor. Öyle ki parametre alıyor ve recursive bir şekilde çalışıyor. Tabi bir yere kadar anladığımı sonra ipin ucunun kaçtığını itiraf etmeliyim...:)

#include <stdio.h>

main(t,_,a) char *a;
{return!0<t?t<3?main(-79,-13,a+main(-87,1-_,
main(-86, 0, a+1 )+a)):1,t<_?main(t+1, _, a ):3,main ( -94, -27+t, a
)&&t == 2 ?_<13 ?main ( 2, _+1, "%s %d %d\n" ):9:16:t<0?t<-72?main(_,
t,"@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w{%+,/w#q#n+,/#{l,+,/n{n+\
,/+#n+,/#;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq#'l q#'+d'K#!/\
+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q#n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# ){n\
l]!/n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#\
n'wk nw' iwk{KK{nl]!/w{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c \
;;{nl'-{}rw]'/+,}##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;\
#'rdq#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')# }'+}##(!!/")
:t<-50?_==*a ?putchar(a[31]):main(-65,_,a+1):main((*a == '/')+t,_,a\
+1 ):0<t?main ( 2, 2 , "%s"):*a=='/'||main(0,main(-61,*a, "!ek;dc \
i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-O;m .vpbks,fxntdCeghiry"),a+1);}

--
[ Bu gönderi, http://ddili.org/forum'dan dönüştürülmüştür. ]

September 10, 2012

:)

Teşekkürler,

Ben de D'ye çevirmeye gayret ettim ama sanırım bu olmayacak çünkü bir kaç yerde hata veriyor:

import std.stdio;

void main(){
 yaz.writeln;
}

char yaz(char t, char v, char a) {
 if(!(0<t)) {
  if(t<3) {
   return yaz(-79, -13, a +
       yaz(-87, 1-v,
        yaz(-86, 0, a + 1) + a
       )
      );
  } else {
   return 1, t<v ? yaz(t+1, v, a)
          : 3, yaz(-94, -27+t, a) &&
           t == 2 ?
           v < 13 ?
            yaz(2, v+1, "%s %d %d\n") : 9 : 16 :
             t < 0 ?
             t<-72 ?
             yaz(v, t, "@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w\
                  {%+,/w#q#n+,/#{l,+,/n{n+,/+#n+,/#;#q#n+,/\
                  +k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq#'l \
                  q#'+d'K#!/+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q\
                  #n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# ){nl]!/\
                  n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{\
                  nl]'/w#q#n'wk nw' iwk{KK{nl]!/w{%'l##w#' \
                  i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c ;;{nl'\
                  -{}rw]'/+,}##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;#'rd\
                  q#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')# }'+}##(!!/") :
             t < -50 ?
             v == *a ?
              putchar(a[31]) :
              yaz(-65, v, a+1) :
              yaz((*a == '/')+t, v, a+1) :
              0 < t ?
               yaz(2, 2, "%s") :
               *a == '/' ||
               yaz(0,
                yaz(-61, *a, "!ek;dc i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\n\
                       uwloca-O;m .vpbks,fxntdCeghiry")
                  , a+1);
   }
 }
}

Gerçi nakledilen sitedeki mümkün görünüyor...

--
[ Bu gönderi, http://ddili.org/forum'dan dönüştürülmüştür. ]

September 10, 2012

Alıntı (acehreli):

>

Deneme yanılmayla
")#}'+" karakterlerinin
")# }'+" olarak değiştirilmesi gerektiğini de buldum. (Zaman kaybı. :-p)

Belki birileri aktarırken aradaki boşluk yanlışlıkla silinmiş olabilir. Orijinali (ilk nakledileni) hangisi bilmiyorum...

--
[ Bu gönderi, http://ddili.org/forum'dan dönüştürülmüştür. ]

September 10, 2012

Ben anlayamam. Demek ki normalim. :-p Birisi şurada daha anlaşılır hale getirmiş:

http://cboard.cprogramming.com/brief-history-cprogramming-com/48490-lets-disect.html#post335902

Ali

--
[ Bu gönderi, http://ddili.org/forum'dan dönüştürülmüştür. ]

September 10, 2012

Düşündüğümden kolay oldu:

/* Şu sayfadan D'ye uyarlanmıştır:

 http://cboard.cprogramming.com/brief-history-cprogramming-com/48490-lets-disect.html#post335902

*/
/*
* christmas.c
* a program that prints out the twelve days of chrismas
*  in clear and obvious fashion
*
* adopted from the obfuscated version by Michael Bayne <mdb@go2net.com>
* and Paul Phillips <paulp@go2net.com>
*/
import std.stdio;
import std.string;

enum babble1 = "@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w"
"{%+,/w#q#n+,/#{l+,/n{n+,/+#n+,/#;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}"
"{w+K w'K:'+}e#';dq#'l q#'+d'K#!/+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK"
"{nl]'/#;#q#n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# ){nl]!/n{n#'; r{#w'r "
"nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#n'wk nw' iwk{KK{nl]!/w"
"{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c ;;{nl'-{}rw]'/+,}"
"##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;#'rdq#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')#}'+}"
"##(!!/";

enum babble2 = "!ek;dc i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-"
"O;m .vpbks,fxntdCeghiry";

void main ()
{
  int arg1 = 1; /* C programının argc'si 1 diye */
  int arg2;
  immutable(char)* arg3;

  main_(arg1, arg2, arg3);
}

int main_(int arg1, int arg2, immutable(char)* arg3)
{
  /* if (!0 < arg1) { */
  if (arg1 > 1) {
    int rv;

    /* arg1 == 2, start printing day #arg2 */
    /* if (arg1 < 3) { */
    if (arg1 == 2) {
      int rv1, rv2;

      /* prints out 'On the ' */
      /* arg3 ignored, results in call to main(0, -86, babble1) */
      rv1 = main_(-86, 0, arg3 + 1);

      /* prints out the ordinal date (ie. tenth) */
      /* arg3 ignored, results in call to main(1-day, -87, babble1) */
      rv2 = main_(-87, 1 - arg2, rv1 + arg3);

      /* prints out 'day of Christmas my true love gave to me' */
      /* arg3 ignored, results in call to main(-13, -79, babble1) */
      main_(-79, -13, arg3 + rv2);
    } /* else 1; */

    /* here we stack up a bunch of calls to ourself in 'phrase printing'
     mode to print out each successive phrase (partridge in a pear tree,
     and, two turtle doves). each call prints out the successively
     previous phrase, and we keep recursing until we've made one call
     for each day */
    if (arg1 < arg2) {
      main_(arg1 + 1, arg2, arg3);
    } /* else 3; */

    /* this call causes us to print out the (-27 + arg1) th phrase in the
     phrase buffer, there are 26 phrases, so arg1 varies from 2 to 13 in
     order to print out each of the day's' gifts */
    /* arg3 ignored, results in call to main(-27 + arg1, -94, babble1) */

    rv = main_(-94, -27 + arg1, arg3);

    /* rv is always 16 (hence true). see below where we return 16 instead
     of advancing to the next day */

    /* we don't execute this on the stacked up recursive calls made above
     (where we pass in arg1 values from 3 to the number of the current
     day), but only on the primary call (where we passed in 2), because
     this code causes us to write out the next day */
    if (rv && (arg1 == 2)) {

      /* here's where we decide how many days to print */
      if (arg2 < 13) {

        /* 2 means we're a main recursive call that does a new day
         arg2 + 1 increments the day
         "%s %d %d" is to confuse us (it's ignored) */
        return main_(2, arg2 + 1, "%s %d %d\n".toStringz());

      } else {
        /* this is the return value of the command --
         echo $status after running this [:-)] */
        return 9;
      }

    } else {
      /* this is the return value of the above described recursive
       calls, must be non-zero in original code because its return
       value is checked */
      return 16;
    }

  } else {
    if (arg1 < 0) {

      if (arg1 < -72) {
        /* this is the stealthy switch of the first two arguments and
         replacement of argument 3 with a pointer to the word
         buffer */
        return main_(arg2, arg1, babble1);

      } else {
        /* if we're here, we want to translate and print out a
         character */
        if (arg1 < -50) {

          /* if arg2 (the untranslated character we want to print)
           is equal to *arg3 (some character in the translation
           buffer */
          if (arg2 == *arg3) {

            /* if so, we're all set, print out the translated
             version of the character (which is 31 characters up
             the translation table) */
            return putchar(arg3[31]);

          } else {
            /* if not, call ourselves with the printout magic
             number, the same untranslated character and the
             next character up in the translation table */
            return main_(-65, arg2, arg3 + 1);
          }

        /* if we're here, we want to print out a phrase. we start
         out with arg3 pointing to babble1, and arg1 being -(the
         number of phrases to skip before printing out a
         phrase), we increment the pointer, incrementing arg1
         each time we pass a slash, so when arg1 equals zero,
         we've skipped the appropriate number of slashes
         (phrases) and we end up down in the phrase printing
         part of the code */
        } else {
          /* pushes babble1 pointer forward (skipping slashes) and
           incrementing arg1 (every time a slash is seen) until
           arg1 == 0. this positions a pointer in the babble2
           buffer at the beginning of the -arg1 th
           (slash-seperated) string */
          return main_((*arg3 == '/') + arg1, arg2, arg3+1);
        }
      }

    } else {
      /* if (0 < arg1) { */
      if (arg1 == 1) {

        /* this is the original call, since we are originally called
         with arg1 == 1 (argc) */
        return main_(2, 2, "%s");

      } else { /* arg1 == 0 */
        /* we've got a correctly positioned pointer into babble2 in
         arg3 */
        if (*arg3 == '/') {

          /* we've hit the end of the phrase that we wanted to
           translate and print */
          return 1;

        } else {
          /* -61 could be any number greater than -72 but less than
           -50 to cause us to go into printing out mode
           *arg2 is a pointer to the untranslated character that we
           want to print */
          int rv = main_(-61, *arg3, babble2);

          /* we call ourselves again with the next character in the
           word buffer, we'll end up right back here until we hit
           a '/' at which point, we'll return (1) all the way up */
          return main_(0, rv, arg3+1);
        }
      }
    }
  }
}

Ali

--
[ Bu gönderi, http://ddili.org/forum'dan dönüştürülmüştür. ]

September 10, 2012

Önemsiz bir konuya takıldım ama D programının çıktısında bir hata gözüme çarptı. Belki C'dekinde de öyledir. Şarkının sözlerinde "... per tree" diyor. Onun doğrusunun "... pear tree" olması lazım. Deneme yanılmayla ")#}'+" karakterlerinin ")# }'+" olarak değiştirilmesi gerektiğini de buldum. (Zaman kaybı. :-p)

Ali

--
[ Bu gönderi, http://ddili.org/forum'dan dönüştürülmüştür. ]