August 17

Merhaba,

Acaba D'de üçlü işleç kullanımı emekliye mi ayrıldı? Çünkü bir işlevin dönüşünde (return) tek satır halinde kullanmak istedim ama başarılı olamadım çünkü her seferinde varsayılan -1 parametresini döndürüyor! Ben de şu şekilde if() ile 2 satırda hallettim :)

import std.conv, std.meta, std.stdio;

template işlevKat(string f, string v) {
 enum sonuç = `return dizi[i][`~v~`]`;
 enum işlevKat = `T `~f~`(size_t i, T n = -1){`
 ~`if(n < 0)`~sonuç~`;`~sonuç~`= n;}`;
}

struct Nokta (T) {
 T[][] dizi;

 /* x, y, z isminde 3 işlev katar ve bunlar
  * 3'lü her elemana ayrı ayrı erişir...
  * ( -bknz. Pisagor Üçlüleri )
  */

 static foreach(v, i; AliasSeq!("x", "y", "z"))
  mixin(işlevKat!(i, to!string(v)));
}

Gerçi şablon kafa karıştırabilir, aslında x için derleme zamanında şunu üretiyor:

 T x(size_t i, T n = -1) {
  if(n < 0) return dizi[i][0];
  return dizi[i][0] = n;
 }

Ben ise bunu üretmek istiyorum:

 T x(size_t i, T n = -1) {
  return n < 0 ? dizi[i][0] : dizi[i][0] = n;
 }

Örneği aşağıdaki ana kod ile derlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız:

void main() {
 int[][] pisagor = [ /* 100'den küçük ilk 16: */
 [ 3, 4, 5],[ 5,12,13],[ 7, 24, 25],[ 8, 15, 17],
 [ 9,40,41],[11,60,61],[12, 35, 37],[13, 84, 85],
 [16,63,65],[20,21,29],[28, 45, 53],[33, 56, 65],
 [36,77,85],[39,80,89],[48, 55, 73],[65, 72, 97]];

 auto integer_sqrt(int i) {
  int x = i;
  int y = (x + 1) >> 1;
  while (y < x) {
   x = y;
   y = (x + i / x) >> 1;
  }
  return x;
 }

 with(Nokta!int(pisagor)) {
  int a, b, c, p = 5;

  foreach(n; 0..dizi.length) {
   p = cast(int)n;
   a = x(p)^^2;
   b = y(p)^^2;
   c = a + b;

   assert(z(p) == integer_sqrt(c));
  }
   writefln("%d² + %d² = %d", x(p), y(p), c);
   writefln("\t\t\t\t c = %d", z(p));
   x(p, a);
   y(p, b);
   z(p, c);
   pisagor[5].writeln;
 }
}/* ÇIKTISI:
11² + 60² = 3721
  c = 61
[121, 3600, 3721]
*/

Bu arada Dlang okyanusunda sörflüyorken şu makaleye denge geldim; şablonlar ile çok işlevsel bir uygulama yapmışlar:

https://wiki.dlang.org/Using_string_mixins_for_logging

Başarılar...

August 17

On Tuesday, 17 August 2021 at 13:35:25 UTC, Salih Dincer wrote:

>

Merhaba,

Acaba D'de üçlü işleç kullanımı emekliye mi ayrıldı?

Evet gerçekten de emekliye ayrılmış bir özellik varmış! Warning'leri açınca islevKatma.d-mixin-17(17): Deprecation: "n < 0 ? dizi[i][0] : dizi[i][0]`" must be surrounded by parentheses when next to operator "=" uyarısı ile karşılaştım ve yazıldığı gibi parantezleri ekledim:

 T x(size_t i, T n = -1) {
  return n < 0 ? dizi[i][0] : (dizi[i][0] = n);
 }