January 09, 2022

On Sunday, 9 January 2022 at 10:17:45 UTC, Ali Çehreli wrote:

>
//..
  zar();
}

pure @nogc nothrow
int zar() {
  debug(zar) writefln!"hello %s"("world");
  // writefln!"hello %s"("world");
  return 0;
}

Ferhat hocam, bugün sorduğunuz soru üzerine biraz çalıştım ve debug olayını işe yarar şekilde örneklendirerek anlamaya çalıştım. Ancak şu @nogc'i neden istemediğiniz anlamadım çünkü eğer rasgele sayıyı main() içinde oluşturup zar()'a vermezsem derlenmiyor...

Örneğim şu:

import std.random;
import std.stdio, std.format;

void main ()
{
 auto rasgele = uniform(1, 7);
 rasgele.zar().writeln(" <--tataaaa!");
}

pure @nogc nothrow
int zar (int sonuç) {
 //* <--iptal etmek için bir slash'ı sil
  debug {
   writefln!"Sonuç = %s çıktı ama"(sonuç);
   string çiftMi = "çift";
   if(sonuç % 2) {
    çiftMi = "tek";
    sonuç = 0;
   }
   çiftMi.writeln(" sayı olduğu için ");
   writefln("return %d gibi dönecek!", sonuç);
  } //*/
 return sonuç;
} /* ÇIKTISI: (dmd -debug ile derlenirse)
Sonuç = 3 çıktı ama
tek sayı olduğu için
return 0 gibi dönecek!
0 <--tataaaa!
*/

Teşekküler, Salih Dinçer

1 2
Next ›   Last »