Thread overview
RandomCut Ekleme/Eleme, Dizi Uçlarında Rasgele Kesişme
October 17

Merhaba Ali Hocam,

Hata var mı ya da normal bir sonuç mu? Çünkü 1 milyonluk döngüde denedim ve hiç assertion failure vermedi! Bu nasıl olur bilyorum; farklı randomize sıralama ama kenardaki elemanlar aynı kalıyor...

Başlıkta tam ifade edemedim; buna seçme/çekme (diziden eksiltme) de diyebiliriz!

Bir dizimiz (input_PrimeNumbers) olsun. Eleman sayısı (5 de olabilir) önemsiz...

 • Output(): İlkinde diziye rasgele ekleme yapıyoruz. (1 kere karıştırdıktan sonra)

 • Input(): İkincisinde diziden rasgele ELEME (geleneksel yöntemler kullanarak) yapıyoruz...

Nedense her seferinde (son satırdaki assert) oluyor! Son eleman girdiğinde ve kaldığında ikisi de eşittir, neden?

/* D Compiler: DMD 2.0.83
 *
 * RandomCut.d (17.10.2021)
 */

 import std.algorithm.mutation : remove;
 import std.stdio, std.range, std.random;

class RandomCut(T) {
 T[] array;
 size_t ind;
 Random rnd;

 this(T[] array, Random random) {
  ind = array.length;
  rnd = random;
  this.array = array.randomShuffle(rnd);
 }

 T Output() {
  ind--;
//  auto r = array.randomShuffle(rnd).take(1)[0];/*
  auto r = array[ind];//*/
  return r;
 }

 void Input(Random random) {
  auto l = array.length;
  while(--l) {
//   array.remove(uniform(0, l + 1, rnd));/*
   size_t pos = array.choice(random);
   for(size_t c = pos - 1; c < l; c++) {
    array[c] = array[c + 1];
   }//*/
   array.length = l;
   array.writeln;
  }
 }

 bool empty() { return ind?1:0; }
}

void main()
{
 auto input_PrimeNumbers = [ 2, 3, 5, 7, 11, 13,
 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61,
 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ];/*, 101, 103, 107, 109,
 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167,
 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227 ];//*/

 int[] output_AppendList;
 auto test = new RandomCut!int
 (
  input_PrimeNumbers.dup,
  Random(unpredictableSeed) // only for Output()
 );

 do
 {
  output_AppendList ~= test.Output();
  output_AppendList.writeln;
 } while(test.empty);

 test.Input(Random(unpredictableSeed));

 auto t1 = output_AppendList[$-1]; // get last element
 auto t2 = test.array[0]; // get first element
 t1.writeln(" : ", t2);

 assert(t1 == t2); // why!
} /* ÇIKTISI:
[7]
[7, 2]
[7, 2, 11]
[7, 2, 11, 3]
[7, 2, 11, 3, 11]
[11, 7, 5, 2]
[11, 7, 5]
[11, 7]
[11]
11 : 11
*/

Aslında ne zaman geleneksel yöntemden (döngü içinde kaydırma) uzaklaşıp std.algorithm.mutation'daki remove() kullanılırsa Input() ve Output() birbirleri ile kesişmiyor
yani assert() hata veriyor. Neden acaba?

Teşekkürler...

October 17
On 10/17/21 5:36 AM, Salih Dincer wrote:

>    size_t pos = array.choice(random);

Galiba hata orada: 'choice' indeks değil, eleman değeri döndürür. Sanırım şöyle olacak:

   size_t pos = uniform(0, array.length, random);

Ali


October 17

On Sunday, 17 October 2021 at 14:33:46 UTC, Ali Çehreli wrote:

>

On 10/17/21 5:36 AM, Salih Dincer wrote:

>
  size_t pos = array.choice(random);

Galiba hata orada: 'choice' indeks değil, eleman değeri döndürür. Sanırım şöyle olacak:

 size_t pos = uniform(0, array.length, random);

Ali

Aynen öyleymiş hocam!

Ama 0 numaralı elemanın hiçbir zaman eksilmemesinden anlamam gerekiyordu :)

Tekrar teşekkürler...

[2]
[2, 3]
[2, 3, 2]
[2, 3, 2, 11]
[2, 3, 2, 11, 7]
[7, 2, 3, 11]
[7, 3, 11]
[7, 11]
[11]
7 : 11
core.exception.AssertError