May 03, 2023

On Wednesday, 3 May 2023 at 15:02:00 UTC, Ali Çehreli wrote:

>

Yani, 'null' geçerli bir değer olamayacak. Öyleyse tamam.

Hiçbir zaman tamam olamaz 😀 D gibi sadelikte bir programalama dili olamaz! Yukarda kodladığımız her şeyi paketledim:

import std.stdio;
void main() {
 Lookup!string table;
 table.Doldur!"number_"(10);

 foreach(keys; table.tersSırala)
 {
  table[keys].writeln;
 }
 table["number_1"].writeln;
}

template Lookup(T, K = string) {
 struct Lookup {
  payload[K] table;

  alias Kur = set;
  auto set(K key, payload value) {
   return table[key] = value;
  }

  auto opIndex(K key) {
   return key in table ? table[key] : null;
  }

  auto opSlice() {
   return table.keys;
  }

  alias tersSırala = sort!"a > b";
  alias Sırala = sort;
  auto sort(string predicate = "a < b")() {
   import std.algorithm : sort;
   return this[].sort!predicate;
  }

  alias Doldur = fill;
  void fill(string id = "ID")(int loop) {
   import std.conv : text;
   while(--loop) {
    auto value = new payload(loop);
    set(id ~ loop.text, value);
   }
  }
 }

 class payload {
  T data;

  this(R)(R data) {
   import std.conv : to;
   this.data = data.to!T;
  }

  override string toString() {
   import std.format : format;
   return data.format!"Content: %s";
  }
 }
}

Tamam, Doldur() işlevi K türü ile uyumlu olmalı ama mükemmel olmasa da çağrışımsal diziler ile çalışırken güzel bir helper olduğu kanısındayım. Kesinlikle çok lezzetli, üstelik ref'leri uçurdum :)

Başarılar...

1 2
Next ›   Last »