January 02, 2023

Merhaba,

Bazen "demet", bazen "çok-öğeli" olarak karşılaşabileceğiniz tuple'lar birçok işinize yarayabilir. Aslında bu konu çok geniş ve kütüphanenin tüm olanakları şuradan okunabilir:

https://dlang.org/phobos/std_typecons.html#Tuple

Fakat örneklerle anlamayı kolaylaştırmak elimizde. Fıstıkçı Şahap ile başlayalım 😀

Aşağıda önce, sınıf içinde bir alias kullanarak Field Names(¹) tanımlanıyor ve tanımlanan isim alanları çerçevesinde 2 ayrı dizge işleniyor. Devamında son satırlarda Expand(²) ile bir çokuzlunun, ne kadar işleri kolaylaştırdığı görülüyor:

struct Data {
 string ad, soyad;

 string toString()
 {
  return ad ~ " " ~ soyad;
 }
}

class TupleNames
{
 import std.typecons;

 private Data data;
 alias Values = Tuple!(string, "adı",
            string, "soyadı");
 void setNames()
 {
  import std.conv, std.uni;

  data.ad = data.ad.asCapitalized.to!string;
  data.soyad = data.soyad.toUpper;
 }

 Values getNames()
 {
  return Values(data.ad, data.soyad);
 }
}

import std.stdio;

void main()
{
 Data gidenVeri, gelenVeri = {  ad : "fıstıkçı",
                soyad : "şahap" };
 with(new TupleNames)
 {
  data = gelenVeri;

  getNames.adı.write(" ");
  getNames.soyadı.writeln;
  // fıstıkçı şahap
  setNames(); // formatted name
  gidenVeri = Data(getNames.expand);
 }
 gidenVeri.writeln; // Fıstıkçı ŞAHAP
}

(DEVAMI GELECEK)

January 02, 2023

Burada da foreach ile nasıl kullanılacağı gösteriliyor. Aslında Ali hocanın şurada naklettiği bir başka özelliği karşılaştırmalı görmekteyiz.

Sizin bildiğiniz ve/veya güzel gördüğünüz örnekler varsa lütfen bu başlıkta paylaşın...

import std.typecons, std.stdio : writefln;

void main()
{
 alias Ş = Tuple!( int, "plaka",
         string, "şehir");

 auto şehirler = [ Ş(1, "Adana"),
          Ş(10, "Balıkesir"),
          Ş(15, "Burdur"),
          Ş(34, "İstanbul"),
          Ş(35, "İzmir") ];

 foreach(n, t; şehirler)
  n.writefln!"%d, %02d: %s"(t.plaka, t.şehir);

 import std.algorithm : filter;
 auto aralık = şehirler.filter!(t => true);

 foreach(plaka, şehir; aralık)
  plaka.writefln!"%02d: %s"(şehir);
} /* ÇIKTISI:

0, 01: Adana
1, 10: Balıkesir
2, 15: Burdur
3, 34: İstanbul
4, 35: İzmir

01: Adana
10: Balıkesir
15: Burdur
34: İstanbul
35: İzmir
*/

Başarılar...