December 23

Merhaba,

Başlık reklama benzedi: "ikisi bir arada sadece ....";

Öğle arasında, hobi maksatlı şöyle bir Çokuzlu(~demet) denemesi yaptım. Olanaklar çok iyi ve C++'ı aratmıyor:

// D 2.0.87'de denendi...

import std.typecons;
import std.format, std.stdio;

struct BiçimliMetin {
 bool bold;
 string data;

 alias data this;

 @property length ()
 {
  return data.length;
 }

 @property vowels()
 {
  size_t n;
  foreach(c; data) if(isVowel(c)) {
   n++;
  }
  return n;
 }

 private bool isVowel(dchar c) @safe pure nothrow @nogc
 {
  return c=='a'||c=='e'||c=='o'||c=='i'||
      c=='u'||c=='U'||c=='O'||c=='I'||
      c=='A'||c=='E';
 }

 @property toString()
 {
  string result = typeof(this).stringof;

  result ~= format("(%s, %s, %d, %d",
       bold ? "koyu":"normal",
       data, length(), vowels);
  return result ~ ")";
 }

 Tuple!(bool, string, size_t, size_t) demeti()
 {
  return tuple(bold, data,length, vowels);
 }
}

enum str = "Onları çoook seviyoruz!";

void main()
{
 BiçimliMetin birMetin;
//birMetin = str; /* Aslında bu yanlış kullanım!
 birMetin.data = str;//*/
 birMetin.bold = true;

 birMetin.writeln; // içinde ne tutuyor, bakalım!

 "Şimdi demeti çözüyoruz...".writeln("\n");

 foreach(d; birMetin.demeti)
 {
  typeof(d).stringof.writeln(": ", d);
 }
} /* ÇIKTISI:
BiçimliMetin(koyu, Onları çoook seviyoruz!, 25, 9)
Şimdi demeti çözüyoruz...

bool: true
string: Onları çoook seviyoruz!
ulong: 25
ulong: 9
*/

Benimle aynı hayranlık derecesinde olanlar; başka neler deneyebiliriz?

Başarılar...