September 02, 2022

Merhaba,

Yeni bir şey öğrendim: Bu bir derleme zamanı olanağı, tıpkı enum karesiniAl = (int a) => a * a; gibi. İşin içine AA'yi dahil ediyoruz:

alias oT = int;
enum opMap =
[ "×": (oT a, oT b) => a * b,
 "÷": (oT a, oT b) => a / b,
 //...
];

auto ikiyeKatlaVeBöl(int first, int second) {
 const katla = opMap["×"](first, 2);
 return opMap["÷"](katla, second);
}

void main()
{
 assert(6.ikiyeKatlaVeBöl(3) == 4);
}

Kod yazarken, kendi sözdiziminizi tasarlayabilirsiniz. Henüz başka ne işi yarar bilmiyorum.

Kolay gelsin...

January 30, 2023

On Friday, 2 September 2022 at 13:11:03 UTC, Salih Dincer wrote:

>

Yeni bir şey öğrendim: Bu bir derleme zamanı olanağı...

Meğer çalışma zamanı da oluyormuş! Bir yapı kurulduktan sonra temsilci ve AA ile şöyle dört işlem tanımlanabiliyor:

struct S {
 float a, b;

 alias opBin = float delegate();
 opBin[string] ops;
}

void main() {
  S s = { a : 3.1415, b : 0.4142 };
 s.ops = [ "*" : () => s.a * s.b,
      "+" : () => s.a + s.b,
      "/" : () => s.a / s.b,
      "-" : () => s.a - s.b ];
 import std.stdio;
 s.ops["*"]().writeln; // 1.30121
 s.ops["+"]().writeln; // 3.5557
 s.ops["/"]().writeln; // 7.5845
 s.ops["-"]().writeln; // 2.7273
}

Tabii ki olacak AA'lar bir çalışma zamanı olanağı :)

Başarılar...