Jump to page: 1 2
Thread overview
Özellikden Kastettiğimiz
Oct 05, 2022
Salih Dincer
Oct 05, 2022
Ali Çehreli
Oct 09, 2022
Salih Dincer
Oct 09, 2022
Salih Dincer
Oct 09, 2022
Ali Çehreli
Nov 19, 2022
Salih Dincer
October 05, 2022

Merhaba Ali Hocam,

Önceki başlıkta şöyle bir cevabınız vardı:

On Tuesday, 4 October 2022 at 18:36:53 UTC, Ali Çehreli wrote:

>

On 10/2/22 23:13, Ali Çehreli wrote:

>

On 10/2/22 20:30, Salih Dincer wrote:

> >

Gerçi nesne/işlevlerdeki yüklem (predicate) ifadelerini
sevmediğinizi
biliyordum ve eminim kendinize göre haklı sebepleriniz
vardır.

"Yüklem"i yanlış mı kullandım? "Fiil" daha mı doğruydu? Yanlış
anlaştığımız kesin çünkü predicate de severim yüklem de. (?)
:)

O konuyu geç anladım: Nitelik (property) işlevlerinde sevmiyorum. Örneğin, .getLength() yerine .length() olmalı.

Eğer işlev bir iş görüyorsa örneğin dosyaOluştur() gibi olmalı.

Ali

Yabancı forumda @property kullananlar oylanırken (sanırım Rikki Cattermole açmıştı) 4. sayfanın sonunda, mealen (çeviride hata olabilir) şöyle özetlendi:

02/10/2022 03:12'de Dom DiSc şunu yazdı:

> >

@property kazanımları nelerdir ve "özellik" tarafına çekilmelidir?

Bir üyeye erişim üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar

 • okuyabilirsiniz (getter varsa)
 • yazabilirsiniz (setter varsa)
 • üzerinde hem okuyan hem de yazan işlemleri uygulayabilirsiniz (hem getter hem de setter varsa ++ gibi)
 • adresini alamazsınız (bunu istiyorsanız işlevi veya değişkeni kullanın)

Tabi şu an büyük tartışma konusu çünkü kodların kırılmaması için kullanmayın deniyor. Ama en basitten std.array.Appender'da onlarla dolu. Hatta Phobos'a baktığımızda her yerde karşınıza çıkabilir. Neyse bu ayrı bir konu...

Ali hocanın bahsettiği, kelimelere verdiğimiz anlamı haketmesi veya sahip olduğumuz kazanımları karşılaması açısından iyi seçim yapmak gerekiyor. Yoksa aradan uzun zaman geçtiğinde siz bile anlamayacaksınız :)

Hocam bilmiyorum konuyu doğru yerden mi başlattım. Size cevaben ise ben kendi değişkenlerime doğrudan erişilmeyip getter/setter özelliklerini kullanmaya bayılıyorum. Ama D bu konuda bizim elimizden tutmuyor ve herkes bildiğini okuyor tabi :)

Aslında .length olayı oturdu ve sanırım herkes kullanıyor. Ama ben bazen ona parametre aldırıyorum. Çünkü kendi türümde bana neyin uzunluğunu vereceğini iyi tasarlayamıyorum. Bir sürü de .length olmasın diye varsayılan parametre ile birlikte kullanıyorum. Eğer T.sizeof gibi bir şeyi döndürmesini istersem atıyorum şöyle bir şey:

auto length(bool bitLength = false) {
 size_t result;
 // ...
 return result;
}

Yukardaki gibi olan bir işlevi kendiTürüm.length(true) şeklinde kullanıyorum. Tabi bu basit olan ve şu an aklıma gelen. Sanırım enum'lar kullanmıştım. Şimdi hatırlayamadım ama konusu geçerse örnek kodları bulup paylaşırım.

Eminim yukardaki verdiğim örneğe şöyle bir gülümsediniz :)

Ben de anlamsız buluyorum ve gerçi böyle bir işlev yazmamışımdır (sanırım!) yani belirsizlik var çünkü. Bu durumda bitLength() isminde ayrı bir işlev gerekir. Neyse çok uzattım.

Sevgiler, saygılar...

October 05, 2022
On 10/5/22 16:05, Salih Dincer wrote:

> (çeviride hata olabilir)

Tabii var. :)

 What '@property' gains or should gain over '// property'?

Denmiş ve şöyle çevirilmiş:

 `@property` kazanımları nelerdir ve "özellik" tarafına çekilmelidir?

Doğrusu şu:

 '// property' yerine '@property' kullanmanın getirisi nedir (veya ne olmalıdır)?

> Tabi şu an büyük tartışma konusu çünkü kodların kırılmaması için
> kullanmayın deniyor.

@property'nin tek etkisi var: Üyenin türü alındığında işlev göstergesi mi olsun, üyenin döndürdüğü tür mü olsun? Şöyle bir kod:

struct S {
       int a() { return 0; }
  @property int b() { return 0; }
}

pragma(msg, typeof(S.init.a));
pragma(msg, typeof(S.init.b));

Derlenirken ekrana şunu yazar:

int()
int

Yani 'a' için "bu int döndüren bir işlevdir" dendiği halde 'b' için "bu bir int'tir" deniyor.

Sorulan soru onunla ilgili: @property'nin günümüzdeki etkisi bu kadar ucubik iken yine de kullanıyor musunuz?

D belgeleri ise @property'yi günümüzde önermiyor. Anlamı ileride genişletilebilir ve daha kullanışlı hale getirilebilir.

> Ama en basitten `std.array.Appender`'da onlarla
> dolu. Hatta Phobos'a baktığımızda her yerde karşınıza çıkabilir. Neyse
> bu ayrı bir konu...

Herhalde kimse Phobos'u @property'den temizlememiş. Önerilmiyor ama hemen kaldırılması da şart değil.

> kendi değişkenlerime doğrudan erişilmeyip getter/setter özelliklerini
> kullanmaya bayılıyorum.

Ben dahil herkes de bayılıyor. Soru, '@property' yazıp yazmamakla ilgili. Yazmasak da foo.length diyebiliyoruz zaten ya...

> Ama D bu konuda bizim elimizden tutmuyor ve
> herkes bildiğini okuyor tabi :)

Ona katılmıyorum. Çoğu programcı açıkça erişilmelerinde sakınca olan üyeleri işlevler arkasına gizler.

Ama o da yalnızca gerektiğinde kullanılmalıdır. Şöyle bir yapı olsun:

struct Nokta {
 int x;
 int y;
}

Onun yerine şu daha mı iyi?

struct Nokta {
private:

 int x_;
 int y_;

public:

 int x() const { return x_; }
 int y() const { return y_; }
}

Hayır, daha iyi değil çünkü koordinat gibi yalnızca 'veri' taşıyan ve üyeleri arasında hiçbir ilişki bulunmayan bir türü neden gürültüye boğalım? Bugün üstteki Nokta'yı yazar kullanırım, yarın gerekirse ikinci Nokta'ya dönüştürürüm.

> Yukardaki gibi olan bir işlevi `kendiTürüm.length(true)` şeklinde
> kullanıyorum.

Okunaklı olmaz çünkü kendiTürüm.length(true) ve kendiTürüm.length(false)... ??? :)

(Hazır isimlerden de bahsetmişken, gereksiz bir not: kendiTürüm de yanlış olur, değil mi? Örnek kod bile olsa kendiDeğişkenim veya kendiNesnem olmalı.)

> Tabi bu basit olan ve şu an aklıma gelen. Sanırım enum'lar
> kullanmıştım.

enum olur ama şundan daha mı iyi olur?

 kendiNesnem.bitLength;
 kendiNesnem.byteLength;

Bakalım:

 kendiNesnem.length(BenimEnum.bit);
 kendiNesnem.length(BenimEnum.byte_); // byte anahtar sözcüğünü kullanamam

> `bitLength()` isminde ayrı bir işlev gerekir.

Bence de bitLength ve byteLength kazanıyor.

Ali


October 09, 2022

On Wednesday, 5 October 2022 at 23:28:37 UTC, Ali Çehreli wrote:

> >

Ama D bu konuda bizim elimizden tutmuyor ve
herkes bildiğini okuyor tabi :)

Ona katılmıyorum. Çoğu programcı açıkça erişilmelerinde sakınca olan üyeleri işlevler arkasına gizler.

Ama o da yalnızca gerektiğinde kullanılmalıdır. Şöyle bir yapı olsun:

 int x;
 int y;
}

Onun yerine şu daha mı iyi?

struct Nokta {
private:

 int x_;
 int y_;

public:

 int x() const { return x_; }
 int y() const { return y_; }
}

Hayır, daha iyi değil çünkü koordinat gibi yalnızca 'veri' taşıyan ve üyeleri arasında hiçbir ilişki bulunmayan bir türü neden gürültüye boğalım? Bugün üstteki Nokta'yı yazar kullanırım, yarın gerekirse ikinci Nokta'ya dönüştürürüm.

Peki hocam, 2 sorum var:

Birincisi, aşağıdaki gibi 20 küsür satırlık bir yapıda getter/setter işlevlerine ihtiyacımız yok muydu?

struct Point
{
 union
 {
  uint points;
  ushort[2] p;
 }
 // getters:
 uint x() { return p[1]; }
 uint y() { return p[0]; }
 // setters:
 auto x(ushort n) { p[1] = n; }
 auto y(ushort n) { p[0] = n; }

 string toString()
 {
  import std.format;
  return format("%08X", points);
 }
} unittest {
 auto n = Point(uint.max);
 assert(n.points == 0xFFFF_FFFF);
 assert(n.x == ushort.max);
 assert(n.y == ushort.max);
}

Vardı çünkü ben grafik çalışırken böyle şeyleri elimin altında tutup template marifeti ile kullanmayı seviyorum. D ne yapıyor (?) peki @property konusunda tembellik yapıp tanımlamıyor (!) ve bana bunu otomatik veremiyor, beni serbest bırakıyor :)

İkincisi, bunun setter işlevlerini return'lü olarak şu şekilde kurgulasaydık avantajımız ne olurdu?

 // setters:
 auto x(ushort n) { return p[1] = n; }
 auto y(ushort n) { return p[0] = n; }

Aslında cevabı biliyorum, çünkü aynı satırda etkileşebilir (örneğin ekrana yazabilir) ya da aşağıdaki assert'de olduğu gibi hemen tek satırda doğrulayabilirdik:

import std.stdio;
void main()
{
 auto point = Point();
 with(point) {
  x(10).writeln; // "10"
  y(11).writeln; // "11"
  points.writefln!"%08X"; // "000A000B"
 }
 assert(point.x(1) + point.y(9) == 0x0A);
 point.writeln; // "00010009"
}

Yanıtlarınız için teşekkürler, şu sıralar çok kod yazamıyorum. Geç cevap için üzgünüm yoksa yazışacak çok konu var. :)

Sevgiler, saygılar...

October 09, 2022

On Sunday, 9 October 2022 at 20:15:08 UTC, Salih Dincer wrote:

>

Birincisi, aşağıdaki gibi 20 küsür satırlık bir yapıda [...]

struct Point
{
 union
 {
//...

Aslında D, o kadar güzel bir dil ki 10 satırada da bir union kurarak benzer şeyler yapılabiliyor. İşte 2 eksiği var ve birincisi yakında olacak sanırım:
1.'si kısa yazımı desteklemesi ki aşağıdaki kodda süslü parantez ve return yerine doğrudan yazabileceğiz,

2.'si, şu Allah'ın cezası @property'nin hakkını verseler ya (!) neyse şimdi ağzımı açmıyorum çok fazla. Yoksa Walter'a çok söylenecek söz var :)

union Point
{
 uint points;
 ushort[2] p;

 @property x() { return p[1]; }
 @property y() { return p[0]; }

 @property x(ushort n) { return p[1] = n; }
 @property y(ushort n) { return p[0] = n; }

/* Şahsen şunu yapabilmek isterdim:

 @property {
  x(ushort n) => p[1] = n;
  y(ushort n) => p[0] = n;
 }
*/
}

import std.stdio;
void main()
{
 with(new Point())
 {
  x = 10;
  y = 11;
  points.writefln!"%08X"; // "000A000B"
  assert( x(1)
     + y(9)
    == 0x0A);
 }
}

Başarılar...

October 09, 2022
On 10/9/22 13:15, Salih Dincer wrote:

> **Birincisi**, aşağıdaki gibi 20 küsür satırlık bir yapıda getter/setter
> işlevlerine ihtiyacımız yok muydu?
>
> ```d
> struct Point
> {
>  union
>  {
>   uint points;
>   ushort[2] p;
>  }
>  // getters:
>  uint x() { return p[1]; }
>  uint y() { return p[0]; }

p[1]'e x diye p[0]'a y diye hitap ettiğimize göre evet, ihtiyacımız varmış.

> Vardı çünkü ben grafik çalışırken böyle şeyleri elimin altında tutup
> template marifeti ile kullanmayı seviyorum. D ne yapıyor (?) peki
> `@property` konusunda tembellik yapıp tanımlamıyor (!) ve bana bunu
> otomatik veremiyor, beni serbest bırakıyor :)

Anlamıyorum. Yani D bütün türleri ushort, ubyte vs. gibi diziler gibi tanımlasaydı ve biz hangi parçalarının x, y, vs. diye kullanılaacağını @property ile mi belirleyebilseydik?> **İkincisi**, bunun setter işlevlerini return'lü olarak şu şekilde
> kurgulasaydık avantajımız ne olurdu?
> ```d
>  // setters:
>  auto x(ushort n) { return p[1] = n; }
>  auto y(ushort n) { return p[0] = n; }
> ```
> Aslında cevabı biliyorum, çünkü aynı satırda etkileşebilir (örneğin
> ekrana yazabilir) ya da aşağıdaki `assert`'de olduğu gibi hemen tek
> satırda doğrulayabilirdik:

Eğer çok kullanılacaksa kabul. Ama sırf bazen öyle kullanabilelim diye o "setter"ların daha masraflı derlenmesi belki istenmiyordur. (?) Masraflı olur (herhalde) çünkü bir de dönüş değerinin kullanan tarafa aktarılması işi vardır. Ve belki değer int olduğunda önemsizdir ama kullanıcı türlerinde derlenen kod masraflı oluyordur.

Ali


November 19, 2022

On Sunday, 9 October 2022 at 22:59:30 UTC, Ali Çehreli wrote:

>

On 10/9/22 13:15, Salih Dincer wrote:

>

Birincisi, aşağıdaki gibi 20 küsür satırlık bir yapıda
getter/setter
işlevlerine ihtiyacımız yok muydu?

struct Point
{
  union
  {
   uint points;
   ushort[2] p;
  }
  // getters:
  uint x() { return p[1]; }
  uint y() { return p[0]; }

p[1]'e x diye p[0]'a y diye hitap ettiğimize göre evet, ihtiyacımız varmış.

>

Vardı çünkü ben grafik çalışırken böyle şeyleri elimin
altında tutup
template marifeti ile kullanmayı seviyorum. D ne yapıyor (?)
peki
@property konusunda tembellik yapıp tanımlamıyor (!) ve
bana bunu
otomatik veremiyor, beni serbest bırakıyor :)

Anlamıyorum. Yani D bütün türleri ushort, ubyte vs. gibi diziler gibi tanımlasaydı ve biz hangi parçalarının x, y, vs. diye kullanılaacağını @property ile mi belirleyebilseydik?

Hocam bu soruyu cevaplamamışım. Kusura bakmayın ve o gün neyi katettiğimi hatırlamıyorum. O yüzden özür dilerim ama isterseniz altı dolu olan benzer bir konuyla devam edelim:

https://forum.dlang.org/post/nweemnsoctbmhhttkvgk@forum.dlang.org

Sevgiler, saygılar...

December 16

On Wednesday, 5 October 2022 at 23:05:27 UTC, Salih Dincer wrote:

> >

O konuyu geç anladım: Nitelik (property) işlevlerinde sevmiyorum. Örneğin, .getLength() yerine .length() olmalı.

Eğer işlev bir iş görüyorsa örneğin dosyaOluştur() gibi olmalı.

Ali

....

>

Hocam bilmiyorum konuyu doğru yerden mi başlattım. Size cevaben ise ben kendi değişkenlerime doğrudan erişilmeyip getter/setter özelliklerini kullanmaya bayılıyorum. Ama D bu konuda bizim elimizden tutmuyor ve herkes bildiğini okuyor tabi :)

Aslında .length olayı oturdu ve sanırım herkes kullanıyor. Ama ben bazen ona parametre aldırıyorum. Çünkü kendi türümde bana neyin uzunluğunu vereceğini iyi tasarlayamıyorum. Bir sürü de .length olmasın diye varsayılan parametre ile birlikte kullanıyorum.
....

Bu özellik konusuna ben de ilgili olduğumdan bu konuyu canlandırmakta uygunsuzluk görmedim.

Bu konuyla ilgili benim düşüncemi özetleyen en güzel yazı
"
I must say that I'm totally against introducing so-called properties
to Java records. So far, Java is a very clear language. If I see x = foo.bar, I definitely know that it's a very simple field dereference
and assignment action. By no means, this line may perform a network
request or a database query. So when debugging, I don't expect
anything funny with this line of code. I don't need to navigate to
foo or bar definition to understand what's going on here. It's a
great feature, compared to other modern languages where many things
could be overridden and it's impossible to understand what's going on,
simply by looking at the code line. I don't want to lose this feature
in Java for the sake of saving two characters.
"
biçiminde ele alınmış gözülüyor. İlgili bağlantı: https://mail.openjdk.org/pipermail/amber-dev/2020-September/006657.html

Alıntılanan başlıktaki sav UFCS özelliği için de geçerli. Kısaca bir atama işleminde bir yan etkinin olmayacağını bilmek çok rahatlatıcı. Ya da bu aslında işlev mi diye adına güvenmemek ya da tanımına gitme yükümlülüğünde olmamak.

Özellik'lerin uygun bir biçimde dile eklenmesi bence ayrıca dile karmaşıklığı getirecektir.
Kurma ve alma belirteçlerini gerçekleştirken almanın kurmadan kısıtlayıcı olması denetimi, ön tanımlı alma değer atama gibi belki ilerde gelecek pek çok özellik dili karıştıracaktır.

Yine buna karşın bence çok kışkırtıcı ve var olsa en çok kullanılacak olanak olacağına da ayrıca eminim :-)

December 16
On 12/16/22 14:57, Can Alpay Çiftci wrote:

> Özellik'lerin uygun bir biçimde dile eklenmesi bence ayrıca dile
> karmaşıklığı getirecektir.

Ben dilde bu konuda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Şu iki işlev, şu iki kullanımı sağlıyor:

struct S {
  int length() const {
    return 42;
  }

  void length(int i) {
    // ...
  }
}

void main() {
  auto s = S();
  s.length;
  s.length = 1;
}

Bence tek kullanım eksiği, şunun desteklenmiyor oluşu:

  s.length += 2; // <-- Derleme hatası
  // Keşke otomatik olarak şuna dönüşebilse:
  //
  //  s.length = (s.length + 2);

Bunu son vakıf toplantısında Walter'a sordum ve bana sorunun yan etkiler olduğunu söyledi. Eğer length()'in yan etkisi varsa, kaç kere işletilmeli?

Ama bence yukarıdaki örnekte hiç fazladan yan etki yok: bir kere okuyoruz, bir kere atıyoruz. Galiba aşağıdaki durum şüpheli:

  s.length += s.length;

yazıldığında aşağıdakine mi dönüşsün?

  // s.length = s.length + s.length

Ama eğer s.length'in yan etkisi varsa iki kere mi işletilsin yoksa ilk çağrının sonucu saklansın ve iki kere mi kullanılsın?

Tamam, itirazım yok ve bence pek bir sorun da yok. D benim için hep %90 kolaylık dili gibi: Bazı yerlerde soru işaretleri kalıyor ama benim hiç sıkıntım olmuyor. :)

Ali

December 17

On Friday, 16 December 2022 at 23:43:37 UTC, Ali Çehreli wrote:

>

Ben dilde bu konuda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Şu iki işlev, şu iki kullanımı...

İşlev yükleme ve biraz aldatıcı olsa da tek parametreli işlevi değişken gibi eşitlemeyi, verdiğiniz örnekteki gibi kullanabilmeyi seviyorum. Bir süre getter/setter (alma/kurma) özelliklerini bu şekilde kullanabiliriz ama D dili o kadar güçlü bir dil ki sizi diğer olanakları kullanmaya teşvik ediyor. Tamam, eksik yanları da yok değil hani:

C#'daki gibi, örneğin bir sınıfın üyelerini yazarken hemen yanına (hatta otomatik) alma/kurma özelliklerini yerleştirmesi çekici gözüküyor. İyi programcılar tembel olduğuna göre tembeller için pekala bir attributes gibi @GetSet şeklinde bir şey hiç de fena olmazdı. 😀

On Friday, 16 December 2022 at 22:57:03 UTC, Can Alpay Çiftci wrote:

>

Bu özellik konusuna ben de ilgili olduğumdan bu konuyu canlandırmakta uygunsuzluk görmedim...

Sorun değil çünkü güzel ve dallanıp budaklanan bir konu. Üstelik @property'nin topu topu 3 etkisi varken (biri kod yazarken kodlayan için bilgi vermesi) şaşırtıcı derecede sayfalar dolusu tartışmalar yapılır. En hacimlileri senelerdir yabancı forumda alevlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bir tanesini şurada işledim ve yinelemekte fayda var:

https://forum.dlang.org/post/nweemnsoctbmhhttkvgk@forum.dlang.org

Bu bulduğum 3. etkisi, önceki iletimde yönlendirdiğim alias ... this ile açığa çıkıyor ve bence bu bir bug değil ama az önce bulduğum ve private ile anlaşamayan bir bug var. Yeterince emin olunca değineceğim.

Şimdi alma/verme konusunda ve D dilinin güçlü yanlarını da kullanarak bir örnek paylaşacağımz az sonra:

(HAZIR ASLINDA, YENİ BİR İLETİ İLE ADIM ADIM GİDELİM...)

December 17

On Saturday, 17 December 2022 at 07:39:50 UTC, Salih Dincer wrote:

>

Şimdi alma/verme konusunda ve D dilinin güçlü yanlarını da kullanarak bir örnek paylaşacağımz az sonra:

Şimdi paylaşacağım kod, eski ve yeni neredeyse her sürümde çalışıyor, denemenize bile gerek yok çünkü tüm çıktı "A (ok)\nC (ok)" şeklinde. Yani kanıtladığı sadece basit işleç yükleme olanakları ile hayatınızı kolaylaştırması. Ben bunu şu örnekte denedim:

void main()
{
 class Öğrenci {
  Nx!char sınıfı;
  Nx!uint numarası;

  this(char s, uint n) {
   sınıfı(s);
   numarası(n);
  }
 }
 auto ali = new Öğrenci('A', 741);
 assert(ali.numarası == 741);
 ali.numarası = 742;
 ali.numarası += 8; // artık 750

 auto can = new Öğrenci('C', 746);
 assert(can.numarası == 746);
 can.numarası = 747;
 can.numarası += 3; // artık 750

 import std.stdio;
 foreach(test; [ali, can]) {
  assert(test.numarası == 750);
  test.sınıfı.writeln(" (ok)");
 }
}

Bu aşağıdaki Nx yapısı benim kullandığım, elimin altında olan bir şey. Tabi sarmanın sadeleştirilmiş sürümü bu, belki ilginizi çekebilir istediğiniz yerde diğer işleçleri de yükleyip kullanabilir ve alma/verme özelliklerini kişiselleştirip farklı kopyalar oluşturabilirsiniz:

// Nx Base:
static struct Nx(T) { // kullanmak için Nx! eklenir
 T değer;

 alias değer this;     // [a] getter
 @property opAssign(T x) { // [b] setter
  return değer = x;
 }
 alias opCall = opAssign; /* hack: `opAssign` methods
           are not used for initialization,
           but for subsequent assignments
 [c] incrementor:     */
 @property opOpAssign(string op: "+")(T x) {
  değer = değer + x;
 }
}
« First   ‹ Prev
1 2