November 20
string buildSwitch(string var, CASE[] cases)
{
 import std.string : format;
 import std.array : join;
 import std.algorithm : map;

 return format(
  q{
   switch(%s)
   {
%s
     Merhaba("Burası Top");
     break;
    default:
     assert(false);
   }
  },
  var,
  cases.map!(s => format("    case %s:", s)).join("\n")
 );
}

void Merhaba(string msg)
{
 "Heyy, merhaba!\n".
 writeln(msg);
}

enum CASE
{
 Top = 10,
 Max,
 Set,
 Min
}

import std.stdio;

int main()
{
 with(CASE) {
  pragma(msg, buildSwitch("SWITCH_İÇİNE YAZILAN",
              [Top, Max, Set, Min]));
  auto seçenek = Top;

  mixin(
   buildSwitch("seçenek", [ Top, Max, Set, Min ]),
   "\"Burası hala with(CASE) içi, işte kanıtı: \".writeln(Set);"
  );

 }
 auto exitCode = CASE.Max - 1;
 "Ama burası çıkan rakamdan anlayın artık: ".writeln(exitCode);

 return exitCode;
}/* ÇIKTISI:
Heyy, merhaba!
burası Top
Burası hala with(CASE) içi, işte kanıtı: Set
Ama burası çıkan rakamdan anlayın artık: 10


------------------
(program exited with code: 10)
Press return to continue
*/

Bir de PRAGMA ÇIKTISI var, onu derlerken çalıştırmadan önce kendiniz göreceksiniz zaten. (D)ilin bu özelliklerini gördükçe D'de kod yazmayanlar çok şey kaybediyor!

D, yüksek sesle güldürür :D