June 12

Merhaba,

İlerleyen günlerde üzerinden gecebileceğimizi düşünüyorum; Steven'nın şu makalesi:

ile Ali hocanın bugünkü toplantıdakli örneği: (aşağıya biraz düzenleyerek naklettim)

import core.thread; // sleep için
import std.concurrency;
import std.random : uniform;
import std.range;
import std.stdio;

void işçiImpl(size_t i) {
 while (true) {
  ownerTid.send(i);
  Thread.sleep(10.msecs);
  assert(uniform(0, 5) != 3);
 }
}

void işçi(size_t i)
{
 try
 {
  işçiImpl(i);
 }
 catch (Exception exc)
 {
  ownerTid.send(cast(shared)exc);
 }
 catch (Error err)
 {
  puts("İşçi bir hata yaptı ve durdu!");
  import core.stdc.stdlib;
  exit(41); // terminalde echo $? ile 41 yakalanabilir
 }
}

void main()
{
 enum n = 4;
 foreach(i; iota(n))
 {
  spawnLinked(&işçi, i);
 } // Önce 4 işçi kurduk

 size_t sonlanan;
 while (sonlanan < n)
 {
  receive(
   (const(LinkTerminated) msg) {
    ++sonlanan;
   },

   (const(Exception) exc) {
    writeln("Hata: ", exc.msg);
   },

   (size_t i) {
    i.writeln(": ");
   });
 }
}

Error'ların yakalanmaması salık verilirken bu örnekteki işparçacıklarından birinin hatalı sonladığını bilmek için Exeception yetersiz kalıyor. Birkaç kere çalıştırın, duruma göre aynı anda 2 thread durabiliyor.

Başarılar...